Наукові керівники проекту

Валерій Іванов – спів-керівник проекту, президент Академії української преси, професор, доктор філологічних наук з спеціальності журналістика, докторська дисертація «Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації», завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю КНУ імені Тараса Шевченка.

 

 

Наталія Костенко – спів-керівник проекту, зав. відділом соціології культури і масової комунікації Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, спеціалізація «Масова комунікація і громадська думка», докторська дисертація «Цінності і символи у масовій комунікації», старший науковий співробітник

 

 

Сергій Макєєв – науковий керівник проекту, завідувач відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор. Автор 138 наукових праць.

 

 

Copyright (c) 2014-2015 Intellectus studio
Разработка и дизайн Intellectus studio