Матеріали тренінгу “Як писати пр освіту” (Львів, 11-12.04, 2013)

АУП розробила і провела новий модуль Школи соціальної журналістики «Як писати про освіту»

11-12 квітня у м. Львові відбувся тренінг для журналістів з Західної України«Школа соціальної журналістики. Як писати про освіту». На основі 73 заявок було відібрано 16 учасників, які презентували телерадіокомпанії, друковані і он-лайн видання 6 областей. Як і зазвичай, були поєднані зусилля експерта з профільної теми (у даному випадку – освітня політика) президента МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» Тараса Фінікова і медіа-тренера Сергія Чернявського.

Учасникам був представлений огляд стану сучасної освіти та шляхів її трансформації в контекстні входження в Європейський освітній і науковий простір, акцентовано на необхідності реформ сучасної державної освітньої політики країни. Також було детально розглянуто етапи Болонського процесу і особливості українського приєднання до нього. Т. Фініков розповів про сучасні підходи до професійної та пожиттєвої освіти, і про те, яким чином українській освітній системі варто реагувати на ці виклики і чим громадянам України можуть стати в нагоді ці новації. Учасників зацікавив матеріал, яким чином американська освіта набула статусу найякіснішої у світі. Хітом уваги також стала частина презентації, присвячена Додатку до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) і особливості його отримання в Україні, як і статистичні данні затрат на навчання у середній та вищій школі, порівняння оплати праці викладача столичного та регіонального ВНЗ тощо.

На завершення Школи соціальної журналістики учасники розробили детальні плани підготовки теле- і радіопрограм, он-лайн і газетних публікацій з урахуванням особливостей цільових аудиторій.

Презентація (частина 1)

Презентація (частина 2)

Презентація (частина 3)

Copyright (c) 2014-2015 Intellectus studio
Разработка и дизайн Intellectus studio